Odpowiemy w 24h
Od poniedziałku do piątku
PL
EN

Kto dokonuje odbioru przydomowej oczyszczalni ścieków

Brak sieci kanalizacji zbiorczej w sąsiedztwie naszej działki nie musi oznaczać konieczności budowy zbiornika szczelnego na ścieki, który co prawda tani w budowie, jest bardzo kosztowny w późniejszej eksploatacji. W takiej sytuacji przydomowa oczyszczalnia ścieków, jest doskonałą alternatywą która może zapewnić nam wielokrotnie niższy koszt utylizacji ścieków, w zgodzie ze środowiskiem naturalnym. Abyśmy mogli w pełni czerpać korzyści z działania tej instalacji, należy pamiętać że oprócz odpowiedniego wyboru urządzeń i poprawnie wykonanej instalacji, zadbać należy o kwestie formalne związane z jej funkcjonowaniem.

Oczyszczalnia przydomowa nie wymaga pozwolenia na budowę, a jedynie zgłoszenia budowlanego (art 29 ust. 1 pkt 5 Prawa Budowlanego). Jeżeli sprawa dotyczy istniejących budunków, komplet dokumentów zgłoszeniowych należy złożyć do Starostwa Powiatowego lub Urzędu Miasta (w przypadku miast na prawach powiatu) i oczekiwać 21 dni na tzw. milczącą zgodę. Sprawa wygląda prościej w przypadku nowobudowanych obiektów, wówczas należy dopilnować aby dokumentacja projektowa uwzględniała oczyszczalnie przydomową jako urządzenie do odprowadzania ścieków, a nie zbiornik szczelny.
Więcej informacji tutaj

Na tym wstępnym etapie bardzo istotone jest, żeby zaplanować usytuowanie oczyszczalni ścieków w zgodzie z obowiązującymi przepisami, oraz optymalnie pod względem późniejszej eksploatacji. Poza samą lokalizacją instalacji, niemniej istotny jest dobór odpowiedniego urządzenia, oraz systemu odprowadzania ścieków w zależności od panujących warunków gruntowo- wodnych na działce. Jako czołowy polski producent oczyszczalni ścieków, zachęcamy do kontaktu z nami już na tym etapie. Dysponujemy wiedzą i niezbędnymi materiałami, które pomogą Ci dopełnić wszystkich formalności w urzędzie, a współpracujące z nami na terenie całego kraju firmy instalacyjne, bezpłatnie doradzą i pomogą dobrać instalację na Państwa działce.

Protokół odbioru oczyszczalni przydomowej

Gdy nasza oczyszczalnia ścieków została już poprawnie zgłoszona i wybudowana, należy sobie zadać pytanie kto dokonuje odbioru przydomowej oczyszczalni ścieków?

Dla nowobudowanych domów, odbiór oczyszczalni następuję przy okazji zgłoszenia zakończenia budowy domu do Powiatowego Inspoktaratu Nadzoru Budowlanego (art. 54 ustawy Prawo Budowlane) . W przypadku istniejących obiektów nie ma konieczności odbioru przydomowej oczyszczalni ścieków, przez jakiekolwiek instytucje. W obydwu jednak sytuacjach, oczyszczalnia ścieków powinna być przez nas zgłoszona do eksploatacji do urzędu gminy, lub miasta (Dz.U. 2010 nr 130 poz. 880), czego można dokonać poprzez druk dostępny w danej gminie. Dopiero po 30 dniach od zgłoszenia do eksploatacji i braku sprzeciwu ze strony gminy, możemy zacząć korzystać z naszej instalacji.

Jeżeli jesteś zainteresowany bezpłatną wizją na działce i pomocy w kwestiach formalnych, koniecznie skontaktuj się z nami. Firma Bio- Set to zespół doświadczonych specjalistów, którzy kompleksowo pomogą Ci w całym procesie planowania i budowy biologicznej oczyszczalni ścieków.