Odpowiemy w 24h
Od poniedziałku do piątku
PL
EN

Jak zalegalizować przydomową oczyszczalnie ścieków?

W sytuacji gdy nie mamy dostępu do sieci kanalizacji miejskiej, powinniśmy rozważyć budowę oczyszczalni przydomowej, która pozwoli nam utylizować ścieki w sposób zgodny z prawem i z poszanowaniem środowiska. Na początku drogi związanej z tą inwestycją należy zadbać o to, aby była ona realizowana w majestacie prawa. Zgodnie z art 29 ust. 1 pkt 5 Prawa Budowlanego, oczyszczalnie przydomowe, które mają przepustowość poniżej 7,5m3/d nie wymagają osobnego pozwolenia na budowę, a więc wystarczy wykonanie tzw. zgłoszenia budowlanego i złożenia go do Starostwa Powiatowego lub Miasta na prawach powiatu, odpowiedniego dla lokalizacji inwestycji.

Poza zgodą na budowę oczyszczalni ścieków, w pierwszej kolejności należy uzyskać pozwolenie na budowę odbiornika, czyli na odprowadzenie ścieków po oczyszczeniu do gruntu, poprzez takie urządzenia jak drenaż, studnia chłonna, tunele rozsączające, lub do cieku wodnego np. rzeki, lub rowu melioracyjnego. W przypadku odprowadzenia ścieków do gruntu wykonujemy tzw. zgłoszenie wodno- prawne, natomiast przy odprowadzeniu ścieków do cieku wodnego musimy uzyskać pozwolenie wodno- prawne. W obu przypadkach powinniśmy skierować nasze kroki do Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie (PGWP), do siedziby nadzoru wodnego właściwego dla adresu naszej inwestycji i tam złożyć odpowiednie dokumenty. Listę poszczególnych jednostek można znaleźć w poniższym linku:

https://wodypolskie.bip.gov.pl/regionalne-zarzady-gospodarki-wodnej/regionalne-zarzady-gospodarki-wodnej.html

Po uzyskaniu odpowiednich zgód z Wód Polskich, czas na zalegalizowanie oczyszczalni przydomowej w Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Miasta. Sytuacja jest najprostsza, kiedy oczyszczalnie planujemy wraz z budową domu, wówczas wystarczy ją zaprojektować w ramach dokumentacji budowy domu, która będzie składana do Starostwa. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę domu, automatycznie mamy również zgodę na budowę oczyszczalni przydomowej. W innych sytuacjach dokonać należy zgłoszenia budowlanego, które musi zawierać następujące dokumenty:

  1. Wypełniony druk zgłoszenia budowlanego (do pobrania w gminie)
  2. Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane ( do pobrania w gminie)
  3. Deklaracja właściwości użytkowych oczyszczalni, wraz z opisem technicznym (zapraszamy do kontaktu z nami)
  4. Mapa opiniodawcza z wrysowaną schematycznie planowaną instalacją oczyszczalni ścieków

Urząd po złożeniu przez nas zgłoszenia ma 21 dni na ewentualne uwagi - jeżeli w tym czasie nie otrzymamy żadnej odpowiedzi, oznacza to tzw. milczącą akceptację, co w praktyce pozwala nam przystąpić do wykonywania robót.

ROTO MAŁE PION_W GRUNCIE_WIDOK Z PRAWEJ

Po zakończeniu budowy pozostaje nam ostatnia kwestia formalna, czyli zgłoszenie rozpoczęcia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków do urzędu gminy, lub miasta (Dz.U. 2010 nr 130 poz. 880). Do zgłoszenia przeważnie wystarczy dołączyć mapkę z naniesioną instalacją, oraz opis techniczny oczyszczalni wraz z certyfikatem. Po 30 dniach od złożenia zgłoszenia do eksploatacji oczyszczalnie możemy uruchomić i cieszyć się oszczędnościami płynącymi z tego ekologicznego rozwiązania.

Firma Bio-Set dysponuje materiałami, które pomogą Państwu w powyższych formalnościach. Posiadamy doświadczenie w kwestiach formalno- projektowych, dlatego w przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów związanych ze sprawami urzędowymi, zapraszamy do kontaktu.

Jak zamontować przydomową oczyszczalnie ścieków:

W terenach bez dostępu do sieci kanalizacji miejskiej, biologiczna oczyszczalnia przydomowa wydaje się być najrozsądniejszą alternatywą. W odróżnieniu od szamba, nie trzeba jej co miesiąc opróżniać, a przy odpowiednim serwisie i eksploatacji jej żywotność w czasie jest praktycznie nieograniczona. Jeżeli chcemy cieszyć się bezproblemową pracą takiej instalacji, to poza wyborem odpowiedniego urządzenia, należy zadbać o prawidłowy montaż. W poniższym tekscie przedstawiamy podstawowe wytyczne, na temat tego jak poprawnie zamontować przydomową oczyszczalnie ścieków.

Oczyszczalnia ścieków ROTO MAŁE POZIOM_SCENA Z RZEKĄ_WIDOK NA WPROST #1

Nasze prace montażowe powinniśmy poprzedzić oceną warunków gruntowo- wodnych jakie występują na działce, na której planujemy instalację. Wiele osób polega na ocenie wizualnej gruntu, jednakże ta metoda bywa zawodna. W celu rzetelnej oceny gruntu, najlepiej jest zlecić wykonanie dwóch odwiertów geologicznych na głębokość 3m w miejscu gdzie będzie planowane posadowienie oczyszczalni, oraz systemu rozsączającego. Ocena warunków gruntowych umożliwi nam odpowiednie zaplanowanie takich kwestii jak rodzaj obsypki zbiornika, rodzaj systemu rozsączającego i ewentualną konieczność zastosowania pompowni ścieków oczyszczonych w przypadku występowania wysokich wód gruntowych.

Prace montażowe rozpoczynamy od wykonania przyłącza ścieków surowych z gospodarstwa domowego do zbiornika oczyszczalni. Na tym etapie najważniejsze są następujące kwestie:

  1. Ułożenie rurociągu z odpowiednim spadkiem (zaleca się 2-2,5%)
  2. Usunięcie spod rur kamieni i wykonanie podsypki piaskowej
  3. Wykonanie studni rewizyjnych na zakrętach powyżej 45 stopni.

Kolejnym etapem jest wykonanie wykopu pod zbiornik o wymiarach zależnych od rodzaju i wielkości oczyszczalni. Planując lokalizację zbiornika pamiętajmy, że należy zapewnić możliwość dojazdu do niego wozu asenizacyjnego, w celu okresowego opróżniania osadów. Wymiary poziome wykopu powinny być powiększone o 1m względem zbiornika, co umożliwi późniejsze poziomowanie go w wykopie. Głębokość wykopu powinna być nieco większa od wysokości oczyszczalni, dzięki czemu będzie możliwość zapewnienia odpowiedniej podsybki piaskowo cementowej lub wykonanie płyty pod zbiornik (w zależności od warunków gruntowo- wodnych).

Oczyszczalnia ścieków ROTO MAŁE POZIOM_W GRUNCIE_WIDOK Z LEWEJ #1

W następnej fazie umieszczamy zbiornik w wykopie i poziomujemy go z dokładnością określoną w instrukcji danego urządzenia. Po tej czynności zalewamy zbiornik wodą i na bieżąco kontrolujemy jego wypoziomowanie. W trakcie wypełniania wodą, zbiornik powinien być równomiernie obsypywany, mieszanką zależną od uwarunkowań terenowych. W niekorzystnych warunków gruntowych należy obsypywać zbiorniki tzw. suchym betonem, w przeciwnych sytuacjach zazwyczaj wystarczy piasek, pospółka, lub drobny żwir. Pamiętajmy jednak aby każdorazowo zapoznać się z instrukcją montażu danego zbiornika i stosować się do zaleceń w niej zawartych.

Ostatnią fazą montażu jest wykonanie odprowadzenia ścieków oczyszczonych do gruntu, lub cieku wodnego. Nie ma tutaj złotego środka, ani uniwersalnego systemu który sprawdzi się na każdej działce i w każdych warunkach. Firma Bio-Set w swojej ofercie ma różnego rodzaju systemy odprowadzania ścieków oczyszczonych do gruntu, oraz współpracuje z autoryzowanymi monterami na terenie całego kraju. Jeżeli szukasz pomocy w doborze odpowiedniego systemu, lub pragniesz zlecić kompleksowo montaż przydomowej oczyszczalni napisz do nas lub zadzwoń, a skontaktujemy Cię z profesjonalistą, działającym na twoim terenie.