Odpowiemy w 24h
Od poniedziałku do piątku
PL
EN

Dofinansowania

Nasze projekty

Dystrybucja i sprzedaż produktów firmy Bio-Set na rynkach: słowackim, słoweńskim i rumuńskim

Opis projektu:

Projekt przewiduje wprowadzenie produktów firmy Bio-Set na rynki zagraniczne, w których gospodarka wodno-ściekowa nie jest jeszcze tak rozwinięta jak w Polsce. Oferowane przez Bio-Set nowoczesne oczyszczalnie ścieków mają przyczynić się do stopniowej zamiany prostych form gospodarki ściekowej – jakimi są np. szamba, urządzeniami innowacyjnymi.

  • Okres realizacji: 1.02.2020 r. – 31.05.2021 r.
  • Wartość projektu: 352 762,43 zł
  • Kwota dofinansowania:249 359,40 zł

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego 2014-2020
„FUNDUSZ EKSPORTOWY – granty dla MŚP z województwa kujawsko – pomorskiego”

Opracowanie strategii internacjonalizacji dla Bio-Set Sp. z o.o. sp.k.

Opis projektu:

Opracowanie dokumentu stanowiącego strategię działań mających na celu skuteczną i efektywną internacjonalizację przedsiębiorstwa.

Okres realizacji:             Kwota wsparcia:
28.08.2019-25.10.2019           24 600,00 zł

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego 2014-2020.