Odpowiemy w 24h
Od poniedziałku do piątku
PL
EN

Montaż przydomowej oczyszczalni ścieków

Wizja w terenie przed montażem oczyszczalni ścieków

Wizja w terenie przed montażem oczyszczalni ścieków

Nie mając dostępu do systemu kanalizacji musimy zastanowić się co zrobić ze ściekami. Od czego zacząć, jaką technologię wybrać, gdzie umiejscowić zbiornik, co zrobić ze ściekami oczyszczonymi i... ile to będzie kosztowało?

Zaczynamy od ustalenia miejsca posadowienia zbiornika oczyszczalni ścieków wraz z lokalizacją odbiornika ścieków oczyszczonych. Odbiornikiem może być ciek wody, jednakże ze względów formalnych zazwyczaj jest nim grunt. W zależności od ilości ścieków, rodzaju gruntu i poziomu wód gruntowych Instalator dobiera system rozsączania.

Optymalna lokalizacja oczyszczalni ścieków umożliwia grawitacyjny (bez pomp) przepływ ścieków przez system oczyszczania. Jest to szczególnie ważne przy przerwach w dostawie energii elektrycznej. Zbiornik oczyszczalni nie powinien być także sytuowany w miejscach, gdzie istnieje ryzyko zalewania wodami powierzchniowymi- np. w zagłębieniach. Prawidłowa eksploatacja wymaga także wywozu osadów stałych przez wóz asenizacyjny- zazwyczaj raz na 12 miesięcy objętość do 2m³, planując lokalizację należy o tym pamiętać.

Niestety nie na wszystkie pytania możliwe jest uzyskanie odpowiedzi bez wizyty na działce, zapoznania się z warunkami gruntowymi i wykonania podstawowych pomiarów, dlatego też zachęcamy do kontaktu w celu dokonania wstępnej kalkulacji oraz ewentualnego umówienia wizji w terenie.
Wycena prac montażu oczyszczalni ścieków

Wycena prac montażu oczyszczalni ścieków

Koszty kompletnej przydomowej oczyszczalni ścieków z systemem rozsączania, przyłączem, wykonaniem dokumentacji a więc „na gotowo” mogą znacznie różnić się w zależności od ilości osób w gospodarstwie domowym, warunków gruntowo-wodnych, odległości, zagłębienia rur oraz przyjętej technologii.

Niższym kosztom sprzyjają dobrze przepuszczalne grunty, niski poziom wód gruntowych, małe zagłębienie przyłącza oraz małe odległości między budynkiem, zbiornikiem oczyszczalni i odbiornikiem ścieków. W takich warunkach koszt kompletnego systemu to kwoty kilkunastu tysięcy złotych. Duża ilość osób w gospodarstwie domowym, słabo przepuszczalne grunty, wysoki poziom wód często powodują wzrost kosztów powyżej wartości dwudziestu tysięcy złotych.

Technologię powinno się dobierać w zależności od charakterystyki obiektu, nierównomierności w ilości dopływających ścieków, lokalizacji urządzenia oraz indywidualnych oczekiwań Inwestora.

Przed przejściem do kolejnego kroku należy podjąć decyzję dotyczącą wyboru konkretnego modelu oczyszczalni ścieków.
Dokumentacja oczyszczalni ścieków

Dokumentacja oczyszczalni ścieków

Zanim zdecydujemy się na rozpoczęcie prac należy złożyć wniosek do Urzędu Gminy oraz Przedsiębiorstwa wod-kan w celu uzyskania zaświadczenia potwierdzającego brak możliwości podpięcia nieruchomości/działki do systemu kanalizacji. Następnie należy wykonać zgłoszenie do właściwego organu ochrony środowiska. Zgłoszenia należy dokonać przynajmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem użytkowania oczyszczalni. Przyjęcia zgłoszenia może dokonać wójt, burmistrz albo prezydent miasta. Do zgłoszenia należy dołączyć: mapkę sytuacyjno-wysokościową z zaznaczoną lokalizacją oczyszczalni i sposobu odprowadzenia ścieków oczyszczonych, druk zgłoszenia budowy, oświadczenie o prawie własności do działki oraz dokumentację techniczną oczyszczalni ścieków.

W ostatnim czasie spotykamy się z różnymi interpretacjami przepisów dotyczących przydomowych oczyszczalni ścieków dlatego zachęcamy do kontaktu w celu przeprowadzenia rozmów z lokalnym Instalatorem.
Realizacja montażu oczyszczalni ścieków

Realizacja montażu oczyszczalni ścieków

Należy pamiętać, że na jakość działania systemu oczyszczania oraz jego trwałość ma wpływ zarówno dobór technologii jak i prawidłowy dobór odbiornika ścieków oraz poprawna instalacja. Instalatorzy powinni uwzględnić zagłębienie rury kanalizacyjnej wychodzącej z budynku, spadek terenu, odległości a także zagłębienie wlotu rury doprowadzającej ścieki surowe do zbiornika oczyszczalni ścieków. Mając na uwadze warunki gruntowo-wodne należy podjąć decyzję co do rodzaju montażu. Zbiornik powinien być zabezpieczony przed osiadaniem, a także działaniem sił gruntowych oraz wyporem wody. Podczas montażu zbiornik oczyszczalni jest zalewany wodą dlatego należy zapewnić doprowadzenie wody.

Biologiczne oczyszczalnie ścieków Bio-Set mają możliwość odprowadzenia oczyszczonych ścieków grawitacyjnie lub pod ciśnieniem. Jeśli tylko to możliwe zalecamy wykonać odpływ grawitacyjny. Jest to szczególnie ważne przy przerwach w dostawie energii elektrycznej, ale też zmniejsza koszty użytkowania. Oczyszczone ścieki możemy wyprowadzić do cieków wodnych lub do gruntu. Odprowadzając ścieki do gruntu kluczowe jest dobranie powierzchni rozsączania do ilości ścieków oraz przesiąkliwości gruntów. W przypadku gruntów dobrze przepuszczalnych świetnie sprawdzają się studnie chłonne WellSET, w przypadku gruntów słabo przepuszczalnych i konieczności zwiększenia powierzchni rozsączania zalecamy zastosować system drenażowy DrainSET.

Po zakończeniu prac hydraulicznych, budowlanych i elektrycznych urządzenie należy uruchomić i zacząć dostarczać ścieki. W przypadku technologii RotoSET oraz EasySET użytkownik nie szczepi złoża, nie dodaje bakterii i biopreparatów. Proces namnażania bakterii jest automatyczny i już po kilku tygodniach urządzenie osiąga pełną skuteczność oczyszczania.

Umów darmową wizytę już dziś!

Na terenie całego kraju posiadamy Doradców oraz Instalatorów zajmujących się kompleksową obsługą- od doboru i wyceny, poprzez przygotowanie dokumentacji aż po instalację i ewentualne usługi serwisowe.
Producent przydomowych oczyszczalni ścieków