• Komplexný prístup
    Komplexný prístup

O nas

Sme výrobným podnikom založeným na overených a na celom svete úspešných technológiách. Špecializujeme sa na výrobu zariadení na čistenie odpadových vôd a využitie sedimentov. Vďaka komplexnému prístupu vám náš tím skúsených inžinierov pomôže pri výbere najefektívnejších riešení so zreteľom na miestne podmienky, očakávanie investorov a tiež optimalizáciu nákladov projektu.

Našimi zákazníkmi sú individuálni spotrebitelia, projektové kancelárie, realizačné firmy, ale aj jednotky územných samospráv. Predmet ponuky tvoria domáce, miestne a mestské čistiarne odpadových vôd, nádrže na vodu, a zariadenia na využitie sedimentov. Zoznámte sa s našou ponukou a kontaktujte nás. Zoznámte sa s našou ponukou

Naše projekty

Distribúcia a predaj produktov firmy Bio-Set na trhoch: slovenskom, slovinskom a rumunskom

Opis projektu:

V rámci projektu sa stanovuje zavedenie produktov firmy Bio-Set na zahraničné trhy, v ktorých vodné hospodárstvo a nakladanie s odpadovými vodami ešte nie sú tak rozvinuté ako v Poľsku. Moderné čistiarne odpadových vôd, ktoré ponúka Bio-Set, majú prispieť k postupnej výmene jednoduchých foriem nakladania s odpadovými vodami, ako sú napr. vyhnívacie nádrže, inovatívne zariadenia.

  • Obdobie realizácie: 1.02.2020 r. – 31.05.2021 r.
  • Cena projektu: 352 762,43 zł
  • Suma financovania: 249 359,40 zł

Projekt spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci regionálneho operačného programu vojvodstva kujavsko-pomoranského 2014-2020
„EXPORTNÝ FOND – granty pre malé a stredné podniky z vojvodstva kujavsko-pomoranského“

 

Vypracovanie stratégie internacionalizácie pre Bio-Set Sp. z o. o. sp. k.

Opis projektu:

Vypracovanie dokumentu tvoriaceho stratégiu aktivít, ktorých cieľom je účinná a efektívna internacionalizácia podniku.

Obdobie realizácie:           Výška podpory:
28.08.2019-25.10.2019           24 600,00 zł

 

Projekt spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci
regionálneho operačného programu vojvodstva kujavsko-pomoranského 2014-2020.

Bio-Set Sp. z o.o. sp. k.
Ul. Ogrodowa 3
86-014 Kruszyn
T: +48 52 307 00 26
E-mail: info@bio-set.pl

NAPÍŠTE NÁM
Skip to content