Odpowiemy w 24h
Od poniedziałku do piątku
PL
EN

Przydomowa oczyszczalnia ścieków odległość od granicy działki

Sprawnie działająca oczyszczalnia ścieków wymaga odpowiedniego doboru technologii, odpowiedniego projektu oraz poprawnej instalacji. Aby system działał przez wiele lat wszystkie te warunki powinny zostać spełnione. Projektowanie oczyszczalni ścieków powinien wykonać uprawniony projektant w zgodzie z przepisami, na podstawie badań gruntowo-wodnych, lokalizacji działki i lokalnych wymagań.

Decydując się na taki rodzaj zagospodarowania ścieków zaczynamy od złożenia wniosku do Urzędu Gminy oraz Przedsiębiorstwa wodno-ściekowego w celu uzyskania zaświadczenia wykluczającego możliwość podpięcia do systemu kanalizacji. Kolejnym krokiem jest wykonanie minimum 30 dni przed planowaną datą rozpoczęcia prac instalacyjnych tak zwanego zgłoszenia do organu ochrony środowiska. Akceptacji może dokonać wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Do zgłoszenia należy dołączyć mapkę sytuacyjno-wosokościową ze wskazanym umiejscowieniem zbiornika oczyszczalni i odprowadzeniem ścieków oczyszczonych, druk zgłoszenia budowy, oświadczenie o prawie własności do działki oraz opis działania i certyfikat wybranej oczyszczalni ścieków.

Oczyszczalnia ścieków SCENA Z RZEKĄ_2.5D_#2

Projektując oczyszczalnię powinniśmy pamiętać o:

  • Zachowaniu 5m odległości od okien i drzwi zewnętrznych budynku (dotyczy zabudowy jednorodzinnej), UWAGA: tu istnieją jednak przepisy umożliwiające bliższą lokalizację jeśli odpowietrzenie zbiornika będzie następowało przez wentylację wysoką a więc instalację kanalizacji wyprowadzoną minimum 60cm od górnej krawędzi okien i drzwi budynku,
  • Zachowaniu 2m odległości od granicy działki, ciągu pieszego i drogi (mierzymy od krawędzi włazów  i wszystkich wywiewek wentylacyjnych),
  • Zachowaniu minimum 15m odległości zbiornika od studni wody pitnej,
  • Zachowaniu minimum 30m odległości systemu rozsączania od studni wody pitnej,
  • Zachowaniu minimum 1m od kabli telekomunikacyjnych,
  • Zachowaniu minimum 3m od przyłącza gazowego,
  • Zachowaniu minimum 0,8 m od kabli elektrycznych,
  • Zachowaniu minimum  1,5 m od wodociągu.

W ostatnim czasie dość często organy wydające decyzje wymagają przedstawienia dodatkowych dokumentów, badań gruntu itp. dlatego zalecamy do bezpośredniego kontaktu w celu uzyskania większej ilości informacji.