Odpowiemy w 24h
Od poniedziałku do piątku
PL
EN

Przydomowa oczyszczalnia ścieków odległość od budynku

Planując instalację przydomowej oczyszczalni ścieków powinniśmy rozpocząć od możliwych lokalizacji zarówno zbiornika jak i odbiornika ścieków oczyszczonych. Istnieją przepisy określające minimalne odległości zbiornika oczyszczalni a także systemu rozsączania. 

Lokalizując oczyszczalnię należy pamiętać o:

  • Zachowaniu 5m odległości od okien i drzwi zewnętrznych budynku (dotyczy zabudowy jednorodzinnej), UWAGA: tu istnieją jednak przepisy umożliwiające bliższą lokalizację jeśli odpowietrzenie zbiornika będzie następowało przez wentylację wysoką a więc instalację kanalizacji wyprowadzoną minimum 60cm od górnej krawędzi okien i drzwi budynku,
  • Zachowaniu 2m odległości od granicy działki, ciągu pieszego i drogi (mierzymy od krawędzi włazów  i wszystkich wywiewek wentylacyjnych),
  • Zachowaniu minimum 15m odległości zbiornika od studni wody pitnej,
  • Zachowaniu minimum 30 m odległości systemu rozsączania od studni wody pitnej,
  • Zachowaniu minimum 1m od kabli telekomunikacyjnych,
  • Zachowaniu minimum 3m od przyłącza gazowego,
  • Zachowaniu minimum 0,8m od kabli elektrycznych,
  • Zachowaniu minimum  1,5m od wodociągu.
Oczyszczalnia ścieków ROTO MAŁE POZIOM_SCENA Z RZEKĄ_WIDOK Z LEWEJ — kopia

Optymalna lokalizacja oczyszczalni ścieków umożliwia grawitacyjny (bez pomp) przepływ ścieków przez system oczyszczania. Jest to szczególnie ważne przy przerwach w dostawie energii elektrycznej. Zbiornik oczyszczalni nie powinien być także sytuowany w miejscach, gdzie istnieje ryzyko zalewania wodami powierzchniowymi- np. w zagłębieniach. Prawidłowa eksploatacja wymaga także wywozu osadów stałych przez wóz asenizacyjny- zazwyczaj raz na 12 miesięcy objętość do 2m3, planując lokalizację należy o tym pamiętać.

Przed dokonaniem wyboru lokalizacji powinniśmy również brać pod uwagę technologię. Instalując zbiornik w niedalekiej odległości od okien świetnie sprawdzi się biologiczna oczyszczalnia ścieków w technologii obrotowych złóż biologicznych- na przykład RotoSET. Powodem jest brak dmuchawy, dzięki czemu urządzenie jest praktycznie niesłyszalne. Drugą zaletą jest brak mechanicznego wtłaczania powietrza do ścieków co skutkuje minimalizacją ryzyka wydostania się odorów poza zbiorniki oczyszczalni.