Odpowiemy w 24h
Od poniedziałku do piątku
PL
EN

Biologiczna oczyszczalnia ścieków przepisy

Kiedy rozważamy instalację przydomowej oczyszczalni ścieków, musimy pamiętać o kwestiach związanych z przepisami dotyczącymi jej budowy. Polskie prawo jasno określa jaki jest obszar oddziaływania przydomowej oczyszczalni i jej elementów na pobliski teren, warto się z tym zapoznać przed zaplanowaniem miejsca montażu oczyszczalni. Poniżej przedstawiamy podstawowe wymagania co do odległości od oczyszczalni przydomowej  i jej elementów.

Odległość od budynku - nie ma minimalnej odległości od budynku, pod warunkiem, że budynek jest wyposażony w odpowietrzenie pionu kanalizacyjnego, tzw. wentylację wysoką

Odległość od granicy działki - odległość od granicy działki powinna wynosić co najmniej 2 metry.

Odległość od studni wody pitnej - minimalna odległość od zbiornika oczyszczalni to 15 metrów, a od systemu rozsączającego 30 metrów (w przypadku oczyszczalni mechaniczno-biologicznych) lub 70 metrów (w przypadku osadników gnilnych).

Odległość od drzew i krzewów - należy zachować przestrzeń wynoszącą co najmniej 3 metry od drzew i krzewów.

Odległość od przewodów i rur podziemnych - odległość od przewodów i rur podziemnych powinna wynosić co najmniej 1,5 metra.

Odległość systemu rozsączającego od wód użytkowych - minimalna odległość od najwyższego poziomu wód użytkowych to 1,5 metra.

Warto zaznaczyć, że wybór biologicznej oczyszczalni Bio-Set może znacząco ograniczyć miejsce potrzebne do całej instalacji w porównaniu do tańszych oczyszczalni "drenażowych" opartych na osadnikach gnilnych bez napowietrzania. Przy odpowiednich warunkach na działce, oczyszczalnia Bio-Set w połączeniu ze studnią chłonną może zajmować zaledwie 20 metrów kwadratowych, co ułatwia jej lokalizację na małych działkach.

Wybór odpowiedniej oczyszczalni przydomowej jest kluczowy dla ochrony środowiska i zdrowia mieszkańców. Warto zawsze kierować się zasadami i przepisami dotyczącymi obszaru oddziaływania, aby zachować bezpieczeństwo i skuteczność działania systemu. Firma Bio-Set oferuje rozwiązania oczyszczalni biologicznych, które są przyjazne dla środowiska i spełniają wszystkie niezbędne normy. Nasz doświadczony zespół może pomóc w doborze i instalacji odpowiedniego systemu oczyszczania ścieków. Skontaktuj się z nami, a chętnie umówimy się na bezpłatną wizję lokalną na Twojej działce.