• Komplexný prístup
  Komplexný prístup

Ponuka

Zaoberáme sa výrobou zariadení na čistenie odpadových vôd v niekoľkých prototypoch. Ponuka zahŕňa zariadenia používané v prípade rodinných a bytových domov, škôl, hotelov a aj celých vidieckych a mestských sídlisk. Našimi zákazníkmi sú individuálni spotrebitelia, veľkoobchody, projektové kancelárie, realizačné firmy, ale aj jednotky územných samospráv. Zoznámte sa s našou ponukou.

 • Domáce čističky odpadových vôd

  zariadenia RotoSET 5-20

  rozsah použitia pre 2-20 obyvateľov

  rodinné a bytové domy

  technológia rotačných vrstiev

  mohutné nádrže z GRP

  integrované septiky

  dávkovanie odpadovej vody flowSET

  nízke prevádzkové náklady

  tichá prevádzka

  bez mechanického prevzdušňovania

 • Miestne čističky odpadových vôd

  zariadenia RotoSET 25-400

  rozsah použitia pre 21-400 obyvateľov

  bytové domy, školy, hotely, vidiecke sídliská

  kompaktné, mohutné nádrže z GRP

  dávkovanie odpadovej vody flowSET

  nízke prevádzkové náklady

  jednoduchá obsluha a údržba

  tichá prevádzka

  bez mechanického prevzdušňovania

 • Mestské čističky odpadových vôd

  zariadenia RotoSET 500-40000

  rozsah použitia pre 500-40000 obyvateľov

  vidiecke a mestské sídliská

  technológia rotačných vrstiev

  modulová konštrukcia

  bioreaktory z GRP

  odolnosť na podťaženie

  nízke prevádzkové náklady

  jednoduchá obsluha a údržba

  tichá prevádzka

 • Nakladanie so sedimentmi

  zariadenia AgroSET

  lisy na odvodňovanie sedimentov

  odstredivky

  granulátory

  zariadenia na vrecovanie

  zariadenia na dávkovanie vápna

  mriežky

  sitá

  lapače piesku

  monitoring

Bio-Set Sp. z o.o. sp. k.
Ul. Ogrodowa 3
86-014 Kruszyn
T: +48 52 307 00 26
E-mail: info@bio-set.pl

NAPÍŠTE NÁM
Skip to content