Odpowiemy w 24h
Od poniedziałku do piątku
PL
EN

Przydomowe oczyszczalnie ścieków- przepisy 2024

Zakup i instalacja przydomowej oczyszczalni ścieków wiąże się z koniecznością dopełnienia kilku formalności prawnych. W Polsce, zgodnie z obowiązującymi przepisami, instalacja taka wymaga zgłoszenia budowlanego, pod warunkiem że gospodarstwo domowe generuje nie więcej niż 7,5 m³ ścieków na dobę. Zważywszy, że przeciętna sześciosobowa rodzina w Polsce wytwarza mniej niż 1 m³ ścieków dziennie, niemal wszystkie przydomowe oczyszczalnie wymagają jedynie zgłoszenia budowlanego, które należy złożyć w odpowiednim urzędzie administracji architektoniczno-budowlanej, zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 5 Prawa Budowlanego.

Procedura zgłoszenia budowy

Przed złożeniem zgłoszenia budowy w Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Miasta, należy najpierw załatwić formalności w Państwowym Gospodarstwie Wody Polskie (PGWP). W zależności od metody odprowadzania oczyszczonych ścieków, konieczne jest zgłoszenie wodno-prawne lub uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego.

Zgłoszenie wodno-prawne

Jeżeli oczyszczone ścieki są odprowadzane do gruntu przy użyciu drenażu, studni chłonnej lub tuneli rozsączających, należy dokonać zgłoszenia wodno-prawnego zgodnie z art. 394 ust. 1 pkt 13 ustawy Prawo Wodne.

Pozwolenie wodno-prawne

W przypadku biologicznych oczyszczalni ścieków, gdzie oczyszczone ścieki są odprowadzane bezpośrednio do cieków wodnych, takich jak rzeki, kanały czy rowy melioracyjne, wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy Prawo Wodne. W obu przypadkach, odpowiednie dokumenty należy złożyć do regionalnego zarządu gospodarki wodnej PGWP właściwego dla miejsca inwestycji.

Wykaz wszystkich zarządów znajdziecie Państwo poniżej:

https://wodypolskie.bip.gov.pl/regionalne-zarzady-gospodarki-wodnej/regionalne-zarzady-gospodarki-wodnej.html

Formalności w Urzędzie Administracji Architektoniczno-Budowlanej

Po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń z PGWP, kolejnym krokiem jest zgłoszenie budowy oczyszczalni ścieków w Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Miasta. W przypadku nowo budowanego domu, oczyszczalnia przydomowa powinna być uwzględniona w projekcie budowlanym jako urządzenie do odprowadzania ścieków. Dzięki temu, po uzyskaniu pozwolenia na budowę domu, można również bez problemu zrealizować instalację oczyszczalni.

Jeżeli oczyszczalnia jest budowana jako osobne przedsięwzięcie, wymagane jest wykonanie zgłoszenia budowlanego i złożenie go w staroswie powiatowym, odpowiednim dla lokalizacji przedsięwzięcia.

Wymagane dokumenty

Kompletne zgłoszenie budowlane przydomowej oczyszczalni ścieków obejmuje następujące dokumenty:

  • Wypełniony formularz zgłoszenia budowlanego, dostępny w urzędzie lub na stronie BIP urzędu,
  • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (art. 32 ust. 4 pkt 2 Prawa Budowlanego),
  • Mapę opiniodawczą z zaznaczoną lokalizacją oczyszczalni,
  • Opis techniczny oczyszczalni wraz z deklaracją właściwości użytkowych.

Milcząca zgoda

Jeżeli po 21 dniach od złożenia budowlanego urząd nie wyda sprzeciwu, można przystąpić do budowy oczyszczalni. Jest to tzw. milcząca zgoda, oznaczająca akceptację zgłoszenia przez urząd.

Pomoc i wsparcie

Firma Bio-Set oferuje kompleksowe wsparcie przy realizacji formalności związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków. Na stronie internetowej firmy można znaleźć niezbędne dokumenty, takie jak deklaracje właściwości użytkowych. Ponadto, Bio-Set dysponuje siecią wykwalifikowanych instalatorów na terenie całego kraju, którzy mogą pomóc w załatwieniu wszystkich formalności, dlatego warto skontaktować się z firmą w celu uzyskania dodatkowego wsparcia.

Podsumowanie

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków wymaga przejścia przez kilka etapów formalnych. Począwszy od uzyskania zgłoszenia wodno-prawnego lub pozwolenia wodno-prawnego w PGWP, przez zgłoszenie budowy w urzędzie administracji architektoniczno-budowlanej, aż po uzyskanie milczącej zgody na realizację inwestycji. Znajomość i przestrzeganie tych procedur zapewni zgodność z przepisami i pozwoli na sprawne przeprowadzenie całego procesu budowy.