Odpowiemy w 24h
Od poniedziałku do piątku
PL
EN

Przydomowa oczyszczalnia ścieków obszar oddziaływania

Obszar oddziaływania przydomowej oczyszczalni ścieków jest ważnym zagadnieniem, które powinno być wzięte pod uwagę przed planowaniem i instalacją takiego systemu. Obszar ten to przestrzeń, na którą wpływa oczyszczalnia ścieków wraz z systemem rozsączającym i która może być zagrożona przez nieczystości w skutek np. awarii oczyszczalni ścieków. Właściwie zaplanowany obszar oddziaływania jest kluczowy dla skuteczności i bezpieczeństwa funkcjonowania oczyszczalni

Oczyszczalnia ścieków SCENA Z RZEKĄ_3D


Jeżeli nasza działka jest pozbawiona miejskiej sieci kanalizacji i planujemy montaż przydomowej oczyszczalni, należy zwrócić uwagę na usytuowanie jej względem poszczególnych obiektów infrastruktury i jej granic. Prawo oraz dobre praktyki budowlane jasno określają jakie odległości i zasady planowania takiej instalacji zawsze należy uwzględnić. Oto podstawowe z nich:
-odległość od budynku- brak minimalnej, pod warunkiem że jest on wyposażony w odpowietrzenie kanalizacji ponad dach (tzw. wentylacja wysoka)
-odległość od granicy działki- 2m
-odległość od studni wody pitnej- odległość od zbiornika min. 15m, odległość od systemu rozsączającego 30m (dla oczyszczalni mechaniczno- biologicznych), 70m (dla osadników gnilnych)
-odegłość od drzew i krzewów- 3m
-odległość od przewodów i rur podziemnych- 1,5m
-odległość systemu rozsączającego od najwyższego poziomu wód użytkowych- 1,5m
Warto zwrócić uwagę, że zastosowanie biologicznych oczyszczalni Bio-Set daje nam możliwość znacznego ograniczenia miejsca całej instalacji, względem tańszych oczyszczalni „drenażowych”, opartych na osadniku gnilnym bez napowietrzania. Przy odpowiednich uwarunkowaniach na działce, oczyszczalnia Bioset w połączeniu ze studnią chłonna może zajmować do. 20m2, co pozwala na łatwiejsze zlokalizowanie jej na małych działkach. W naszej ofercie znajdziecie Państwo również studnie chłonne, a nasz zespół specjalistów pomoże przy odpowiednim rozplanowaniu instalacji tak, aby jej zasięg oddziaływania nie wpływał negatywnie na otoczenie.
Podsumowując, wybór odpowiedniej oczyszczalni przydomowej jest kluczowy dla ochrony środowiska oraz zdrowia mieszkańców. Należy zawsze pamiętać o bezpieczeństwie i skuteczności działania systemu, dlatego po wyborze urządzenia, też warto skorzystać z pomocy doświadczonego instalatora. Firma Bio-Set, współpracuje z profesjonalnymi firmami wykonawczymi na terenie całego kraju, którzy są w stanie pomóc w doborze i instalacji odpowiedniego systemu oczyszczania ścieków. Skontaktuj się z nami i umów bezpłatną wizję lokalną na twojej działce.