Odpowiemy w 24h
Od poniedziałku do piątku
PL
EN

Projekt przydomowej oczyszczalni ścieków - czy jest potrzebny?

Przydomowe oczyszczalnie ścieków cieszą się rosnącą popularnością z każdym rokiem. Coraz mniej osób, w sytuacji braku podłączenia do miejskiej kanalizacji decyduje się na szamba, wybierając oczyszczalnie, które są rozwiązaniami ekologicznymi, oraz bez porównania tańszymi w eksploatacji. Decydując się na to rozwiązanie, zadbajmy o formalności które umożliwią nam korzystanie z niego w sposób zgodny z prawem.

Zaczynając drogę związaną z planowaniem i budową oczyszczalni przydomowej, należy zgłosić taką instalacje do odpowiednich organów i tu zadajmy sobie pytanie, czy potrzebny jest projekt na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków? Prawo budowlane jasno określa, że jeżeli nasza oczyszczalnia będzie miała wydajność do 5m3/d, wówczas nie musimy robić projektu i uzyskiwać pozwolenia na jej budowę (art 29 ust. 1 pkt 5 Prawa Budowlanego). W praktyce oczyszczalnie przydomowe mają wydajność przeważnie do 1m3/d, a więc wystarczy że wykonamy tzw. zgłoszenie budowlane do Starostwa Powiatowego lub Urzędu Miasta (jeżeli miasto jest na prawach powiatu).

W pierwszej kolejności należy jednak dokonać tzw. zgłoszenia wodno- prawnego, lub uzyskać pozwolenie wodno- prawne (w zależności, gdzie będą trafiać ścieki oczyszczone) do Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie (PGWP). Jeżeli odbiornikiem ścieków oczyszczonych będzie grunt poprzez np. drenaż rozsączający, lub studnie chłonną, wówczas wystarczy proste zgłoszenie wodno- prawne (zgodnie z art. 394 ust. 1 pkt 13 ustawy Prawo Wodne). W sytuacji gdy odbiornikiem będzie ciek wodny (po oczyszczalni biologicznej), wtedy procedura jest nieco bardziej skomplikowana i należy uzyskać tzw. pozwolenie wodno- prawne na wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu ścieków oczyszczonych do odbiornika (zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy Prawo Wodne). Wymagane dokumenty składamy do siedziby nadzoru wodnego PGWP właściwego miejscowo dla danej inwestycji, zgodnie z poniższą listą:
https://wodypolskie.bip.gov.pl/regionalne-zarzady-gospodarki-wodnej/regionalne-zarzady-gospodarki-wodnej.html

Gdy uzyskamy niezbędne zezwolenia w Wodach Polskich, pozostaje nam zformalizowanie sprawy w Powiecie, poprzez złożenie zgłoszenia budowlanego (w przypadku istniejących budynków), lub uwzględnienie przydomowej oczyszczalni ścieków w projekcie budowlanym budowy domu (dla nowopowstających budynków). Przy nowych inwestycjach, uzyskując pozwolenie na budowę automatycznie możemy wykonać również oczyszczalni przydomową. W drugim wypadku musimy zaczekać 21 dni na tzw. milczącą zgodę, czyli brak pisma ze strony Starostwa na temat ewentualnych przeciwskazań co do budowy oczyszczalni.

Zgłoszenie budowlane powinno zawierać następujące dokumenty:

  1. Wypełniony druk zgłoszenia budowlanego- do pobrania w urzędzie lub na stronie BIP urzędu
  2. Wypełniony druk oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (art. 32 ust. 4 pkt. 2 Prawa Budowlanego)- do pobrania w urzędzie lub na stronie BIP urzędu
  3. Mapę opiniodawczą z naniesioną przydomową oczyszczalnią ścieków
  4. Opis działania oczyszczalni, wraz z deklaracją właściwości użytkowych

Opisane powyżej procedury mogą wydawać się skomplikowane, szczególnie jeżeli jest to twoja pierwsza tego typu inwestycja. Firma Bio-Set dysponuje materiałami, które będą Ci potrzebne przy legalizowaniu oczyszczalni przydomowej (opisy techniczne, rysunki, katalogi, certyfikaty) dlatego skontaktuj się z nami i uzyskaj bezpłatne wsparcie. Jeżeli szukasz natomiast firmy instalacyjnej, która w profesjonalny sposób zaprojektuje twoją oczyszczalnie i ją kompleksowo wykona to również trafiłeś pod dobry adres. Współpracujemy z monterami na terenie całego kraju, dlatego podając nam lokalizację swojej inwestycji skontaktujemy Cię z fachowcem z twojej okolicy.