Odpowiemy w 24h
Od poniedziałku do piątku
PL
EN

Oczyszczalnie ścieków dla hoteli

Obiekty turystyczne jak hotele, pensjonaty i pola kempingowe wymagają indywidualnego podejścia ze względu na bardzo nierównomierny dopływ ścieków wynikający z sezonowości obiektu ale też specyficzny skład ścieków. Poprawnie dobrana oczyszczalnia ścieków powinna uwzględniać zarówno odpowiednią technologię jak i wielkość urządzeń. 

Każda technologia charakteryzuje się pewnymi parametrami a wśród nich istotnym jest określenie minimalnego dopływu % od jakiego urządzenie osiągnie pełna skuteczność. Większość dostępnych technologii wymaga minimum 50% dopływu projektowanego, od którego urządzenia osiągają deklarowaną przez producenta skuteczność. Jest to zdecydowanie warunek nie do spełnienia przy obiektach turystycznych. W przypadku hoteli jest to szczególnie ważne, aby urządzenie bez zmiany ustawień osiągało wysoką skuteczność w sezonie niskim, ale też wysokim. 

W przypadku obiektów turystycznych bardzo ważny jest również brak negatywnego wpływu na otoczenie mając na uwadze nieprzyjemne zapachy oraz hałas związanych z pracą urządzeń napowietrzających. Z tych względów polecaną technologią będą obrotowe złoża biologiczne charakteryzujące się osiąganiem wysokiej skuteczności przy niewielkich ilościach dopływających ścieków, ale też ze względu na brak dmuchaw i systemu tradycyjnego napowietrzania co wpływa na cichą i bezodorową pracę. Należy oczywiście pamiętać, iż każda technologia wymaga poprawnie zaprojektowanego i wykonanego systemu wentylacji.

Mając wybraną technologię powinno się odpowiednio dobrać wielkość urządzenia w stosunku do ilości i składu ścieków nie zapominając o zrzutach chwilowych. Uogólniając dobór powinno się wykonać na maksymalną ilość dopływających ścieków w najwyższym sezonie. Odpowiednio dobrane urządzenie uwzględnia ilości pokoi i ich wyposażenie, kategorię obiektu, restaurację i ilości wydawanych posiłków, basen itp. Nie powinno dobierać się urządzeń jedynie mając na uwadze dobowe ilości powstających ścieków, ponieważ mogą one mieć inny skład niż ścieki bytowe.