Odpowiemy w 24h
Od poniedziałku do piątku
PL
EN

Kto kontroluje przydomowe oczyszczalnie ścieków

Przydomowe oczyszczalnie ścieków pozwalają znacznie zredukować koszty związane z odprowadzaniem nieczystości płynnych z gospodarstwa domowego. Najnowszej generacji oczyszczalnie biologiczne, które są dostępne w ofercie firmy Bio- Set, umożliwiają redukcje zanieczyszczeń bliską 100%, a jednocześnie nie wymagają skomplikowanej obsługi i drogiej eksploatacji. Wybór właściwego systemu oczyszczania jest bardzo ważny, gdyż od tego zależy czy nasza instalacja będzie spełniała wymogi związane z ochroną środowiska.

Użytkując szambo, jak również oczyszczalnie przydomową zobligowani jesteśmy do okresowego wywożenia ścieków (w przypadku szamba) lub osadów (w przypadku oczyszczalni). Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 6 pkt 1) właściciele nieruchomości, które nie są podłączone do sieci kanalizacji zbiorczej zobowiązani są do podpisania umowy z firmą uprawnioną na wywożenie nieczystości ciekłych z terenu swojego gospodarstwa.

Nasuwa się zatem pytanie, kto kontroluje przydomowe oczyszczalnie ścieków?

Na podstawie zgłoszeń do ekploatacji oczyszczalni przydomowych i zbiorników bezodpływowych, gminy prowadzą ich ewidencje, gdyż do tego zobowiązuje je prawo (art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Niedawna nowelizacja ustawy Prawo Wodne, wprowadziła zmiany które upoważniają gminy do przeprowadzania kontroli nieruchomości pod kątem sprawdzenia, czy ich właściciele mają podpisane umowy z firmami trudniącymi się wywozem ścieków. Ustawa przewiduje też kary za utrudnianie lub udaremnianie pracownikom gminnym sprawdzenia, czy właściciel nieruchomości wyposażony jest w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków i czy ma podpisaną umowę na wywóz szamba.

Pamiętajmy, że wobec nasilających się kontroli, nowoczesna oczyszczalnia przydomowa jest rozwiązaniem, które pozwala nam oczyszczać ścieki na terenie własnej posesji, a koszt jej eksplotacji jest wielokrotnie niższy niż w przypadku tradycyjnych szamb. Koszty związane z użytkowaniem biologicznych oczyszczalni ścieków Bio- Set sprowadzają się do niewielkiej opłaty związanej z energią elektryczną (ok. 20-25zł/miesięcznie dla najmniejszych urządzeń), oraz konieczności wywożenia osadów nawet raz w roku (w zależności od modelu). Oczyszczalnie naszej produkcji pracują na bazie technologii złóż biologicznych zraszanych (easySet), oraz obrotowych (rotoSet) dlatego nie wymagają stosowania biopreparatów, ani specjalnych środków chemii domowej, a ich praca jest w pełni zautomatyzowana.

Jeżeli szukasz kompleksowej pomocy w budowie przydomowej oczyszczalni ścieków, zapraszamy do kontaktu z nami. Tworzymy zespół doświadczonych specjalistów, którzy pomogą Ci w aspektach formalnych, związanych ze zgłoszeniem budowy oczyszczalni przydomowej, a także skontaktujemy z doświadczonym instalatorem z twojej okolicy, który dobierze system do twojej działki i fachowo go zamontuje.