Odpowiemy w 24h
Od poniedziałku do piątku
PL
EN

Kiedy można wybudować przydomową oczyszczalni ścieków?

W ostatnich latach, przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków cieszą się coraz większym powodzeniem, głównie z uwagi na rosnące koszty wywozu ścieków z szamb, oraz coraz większą świadomości ekologiczną Polaków. Oczyszczalnie mają zdecydowanie więcej zalet, niż wad dlatego naturalnie nasuwa się pytanie: kiedy możemy wybudować przydomową oczyszczalnie ścieków?

Z prawnego punktu widzenia taka instalacja może powstać na terenach bez dostępu do miejskiej sieci kanalizacji, lub tam gdzie podłączenie do takiej sieci byłoby ekonomicznie nieuzasadnione. Niestety brak dostępności sieci kanalizacyjnej nie zawsze jest jedynym czynnikiem umożliwiającym budowę oczyszczalni. Aby mieć 100% pewność, że możemy wybudować taką instalację powinniśmy sprawdzić zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na ten temat i zorientować się czy planowana inwestycja nie znajduje się w terenach objętych regulacjami wykluczającymi budowę przydomowej oczyszczalni ścieków. Jeżeli po sprawdzeniu powyższych aspektów nie ma przeciwwskazań do budowy instalacji oczyszczalni ścieków, wówczas możemy przystąpić do wykonania dokumentacji do zgłoszenia budowlanego zamiaru budowy oczyszczalni ścieków.

Oczyszczalnia ścieków SCENA Z RZEKĄ_2.5D_#2

Poza ogólną możliwością budowy oczyszczalni na danym terenie, należy zwrócić uwagę na usytuowanie jej na konkretnej działce względem poszczególnych obiektów infrastruktury i jej granic. Przede wszystkim oczyszczalnia ścieków wraz z systemem rozsączającym w całości powinna znajdować się na działce użytkownika a dodatkowo powinna być zachowana odległość co najmniej 2m każdego jej elementu od granicy działki. Odległości od budynku nie są określone, pod warunkiem że jest on wyposażony w odpowietrzenie kanalizacji ponad dach (tzw. wentylacja wysoka). Duże znaczenie ma natomiast fakt, czy działka jest podłączona do wodociągu, czy studni wody pitnej. W tym drugim wypadku należy zachować minimalną odległość 15m od zbiornika oczyszczalni i 30m od systemu rozsączającego.

Zwróćmy również uwagę przy planowaniu lokalizacji naszej instalacji na drzewa i krzewy, gdyż należy zachować od nich odległość 3m oraz media takie jak elektryka, woda i gaz- minimalna odległość 1,5m. Duże znaczenie ma również wysokość poziomu wodonośnego wód podziemnych, gdyż należy zachować odległość od tego poziomu, do systemu rozsączającego co najmniej 1,5m. W praktyce oznacza to, że w sytuacji bardzo wysokiego poziomu tych wód, należy zastosować pompownie ścieków oczyszczonych za oczyszczalnią i wykonać rozsączenie w tzw. kopcu filtracyjnym. Jak widać budowa oczyszczalni ścieków wiąże się z koniecznością sprawdzenia wielu kwestii urzędowych, jak również odpowiedniego zaplanowania poszczególnych jej elementów na działce. Warto skorzystać z wieloletniego doświadczenia specjalistów, aby nie popełnić już na początkowym etapie „szkolnych” błędów, dlatego zachęcamy do kontaktu z firmą Bio-Set. Pomożemy Ci we wszystkich aspektach związanych z projektowaniem i budową oczyszczalni ścieków.