Odpowiemy w 24h
Od poniedziałku do piątku
PL
EN

Gdzie zgłosić przydomową oczyszczalnię?

Decydując się na zakup i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków musimy dopełnić pewnych formalności prawno-urzędowych. Zgodnie z polskim prawem instalacja ta wymaga zgłoszenia budowlanego, pod warunkiem że gospodarstwo domowe wytwarza nie więcej niż 7,5m3/dobę ścieków. Statystyczna rodzina 6 osobowa w Polsce produkuje poniżej 1m3/d ścieków, co w praktyce oznacza, że prawie każda oczyszczalnia przydomowa nie wymaga pozwolenia na budowę, a jedynie zgłoszenia budowlanego, które składamy do organu administracji architektoniczno- budowlanej (art 29 ust. 1 pkt 5 Prawa Budowlanego).

Oczyszczalnia ścieków ROTO MAŁE PION_SCENA ZE STUDNIĄ_WIDOK NA WPROST #2

Zanim jednak udamy się do Starostwa lub Urzędu Miasta z zamiarem zgłoszenia budowy, jest jeszcze jedna instytucja, w której musimy załatwić formalności- Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie (PGWP). W tym organie należy dokonać zgłoszenia wodno- prawnego, lub pozwolenia wodno- prawnego, w zależności od sposobu odprowadzania ścieków oczyszczonych. Gdy po oczyszczeniu z oczyszczalni przydomowej odprowadzamy   je do gruntu poprzez takie urządzenia jak drenaż, studnia chłonna, tunele rozsączające, wówczas należy dokonać zgłoszenia wodno- prawnego (zgodnie z art. 394 ust. 1 pkt 13 ustawy Prawo Wodne). W przypadku biologicznych oczyszczalni, mamy możliwość odprowadzenia ścieków po oczyszczeniu również bezpośrednio do cieków wodnych np. rzeki, kanału, czy rowu melioracyjnego i w takich przypadkach należy uzyskać pozwolenie wodno- prawne prawnego (zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy Prawo Wodne). W obydwu sytuacjach należy złożyć wymagane dokumenty do siedziby nadzoru wodnego PGWP właściwego miejscowo dla danej inwestycji, zgodnie z poniższą listą:

https://wodypolskie.bip.gov.pl/regionalne-zarzady-gospodarki-wodnej/regionalne-zarzady-gospodarki-wodnej.html

Zgłoszenie oczyszczalni przydomowej

Po uzyskaniu niezbędnych zezwoleń w Wodach Polskich, kolejnym etapem jest sformalizowanie budowy oczyszczalni ścieków w Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Miasta na prawach powiatu. Jeżeli sprawa dotyczy nowo budowanego domu, wówczas trzeba zadbać o to, aby w projekcie budowlanym to oczyszczalnia przydomowa była wskazana jako urządzenie do odprowadzania ścieków, a nie zbiornik szczelny. W ten sposób po złożeniu dokumentacji projektowej budowy domu do Urzędu i otrzymaniu pozwolenia na budowę możemy bez przeszkód wykonać również przydomową oczyszczalnie ścieków. W sytuacji gdy oczyszczalnie wykonujemy jako osobne przedsięwzięcie, musimy wykonać wspomniane wcześniej zgłoszenie budowlane i złożyć do Starostwa Powiatowego, lub Urzędu Miasta (w przypadku miast na prawach powiatu) odpowiednim dla miejsca inwestycji.

Oczyszczalnia ścieków ROTO MAŁE POZIOM_W GRUNCIE_WIDOK Z PRAWEJ #1

Kompletne budowlane zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków składa się z kilku niezbędnych dokumentów:

  1. Wypełniony druk zgłoszenia budowlanego- do pobrania w urzędzie lub na stronie BIP urzędu
  2. Wypełniony druk oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (art. 32 ust. 4 pkt. 2 Prawa Budowlanego)- do pobrania w urzędzie lub na stronie BIP urzędu
  3. Mapę opiniodawczą z naniesioną instalacją przydomowej oczyszczalni ścieków
  4. Opis techniczny oczyszczalni, wraz z deklaracją właściwości użytkowych

Jeżeli po 21 dniach od złożenia zgłoszenia budowlanego nie otrzymamy pisma zwrotnego ze sprzeciwem, wówczas możemy rozpoczynać budowę naszej wymarzonej oczyszczalni ścieków- jest to tzw. milcząca zgoda.

Materiały niezbędne do zgłoszenia przydomowej oczyszczalni  ścieków takie jak deklaracja właściwości użytkowych, znajdziecie Państwa na naszej stronie, lub możemy je wysłać w formie elektronicznej po kontakcie telefonicznym z nami. Firma Bio-Set posiada również siec wykwalifikowanych instalatorów na terenie całego kraju, którzy pomogą we wszystkich formalnościach, dlatego gorąco zachęcamy do kontaktu z nami.